Teemme purkutöitä sekä kokonaisurakointina että alihankintana. Käytöstä poistettujen rakennuksien purkujätteet lajittellaan ja kuljetetaan vastaanottokeskuksiin, jossa ne jalostetaan hyötykäyttöön sekä kierrätyskiviaineiksi että biopolttoaineeksi. Tela-alustaisilla siirrettävillä murskausasemillamme onnistuu kätevästi myös pienempien erien murskaus niin purkukohteissa kuin vastaanotto-kierrätysasemilla.

 

Purkujätteet puuenergiaksi ja biopolttoaineeksi

Valmistamme ja kuljetamme käytöstä poistetusta puusta sekä hakkuutähteistä ja puunjalostuksen sivutuotteista biopolttoaineita, joita käytetään kaukolämpölaitosten polttoaineena.

Katso video

Purku- ja tuotantojätteitä kierrättämällä uusiomaanrakennusaineksia

Yrityksemme jalostaa, lajittelee ja kierrättää kuitusementtiä, betonia, lasia ja tiiliä monenlaiseen hyötykäyttöön maanrakentamisessa. Tavoite on tuottaa toiminnallisia tuotteita ja ratkaisuja pohjarakentamiseen huomioiden samalla ympäristö.

Kierrätyskiviainesten käyttökohteet:

Betoni-, lasi- ja/tai tiilimurskeella voidaan korvata luonnon sora ja -kalliomurske erilaisissa käyttökohteissa.

Purku- ja tuotantojätteiden vastaanottoalueet

Otamme vastaan hyötykäyttökelpoista purku- ja tuotanojätteitä vastaanottoalueillamme Teuvan Paskooharjussa ja Teuvanevalla.

Pyrimme hyödyntämään purkutöissä syntyneitä jätteitä puu-energiapalveluina kuljetuksineen sekä pohjarakentamisessa uusiomaanrakennusmateriaalina.