Purkutyömenetelmänä toteutamme niin sanottua lajittelevaa purkua, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä, niiden laatu säilyttäen, jolloin niiden uudelleen käyttö on mahdollista. Lajittelemme hyödynnettäväksi kelpaavat jakeet ja jäljelle jäänyt osa kuljetetaan muualle laitoskäsittelyyn. Betonin ja puuainekset me murskaamme.

Puuaineksien murskausta energiatuotantoon

Käsittelemme rakennus- ja purkujätteitä, kantoja ja risuhaketta, jotka menevät voimalaitoksiin energiatuoatntoon. Kyllästettyä puuta emme ota vastaan.

Katso video

Purkubetoni käsitellään betonimurskeeksi

Purkukohteen betoni murskataan joko paikan päällä, jolloin se on heti hyödynnettävissä pohjarakentamiseen tai sitten vastaanottoasemallamme Teuvalla. Betonimursketta tilataan meiltä hallien, teiden, kenttien ja parkkipaikkojen pohjarakenteisiin. Taloudellisen edun lisäksi luonto kiittää.

Rakennus- ja purkujätteiden vastaanotto

Otamme vastaan hyötykäyttökelpoista purku- ja rakennusjätteitä vastaanottoalueillamme Teuvan Paskoonharjussa ja Teuvanevalla.