Rekisterinpitäjä

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy
Y-tunnus 2189035-6
Kotipaikka Teuva
Puhelin 050 368 7500
Sähköposti posti@maanrakennuspaakkunainen.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Marja-Leena Paakkunainen
Puh 050 330 4126
Sähköposti posti@maanrakennuspaakkunainen.fi

Henkilörekisterin nimi

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen. Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä posti@maanrakennuspaakkunainen.fi.

Rekisterin tietokentät

Asiakasnumero
Henkilön nimi
Yrityksen nimi
Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
Verkkolaskuosoite
Y-tunnus

Rekisterin tietolähteet

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n asiakkailta saadut tiedot. Julkiset verkkosivut ja verkkolaskuosoitteisto. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n valtuuttamilla henkilöillä Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n sisällä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n sähköisessä taloushallintatietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy käyttää sivustollaan evästeitä.

Olemme mukana tukemassa